Mamy program seminarium. Prezentujemy go w zakładce "seminarium". Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia!
"Poprzez kulturę dla społeczności lokalnych" uzyskał dofinansowanie Urzędu m.st. Warszawy. Obok Fundacji Edukacja dla Demokracji, Urząd m.st. Warszawy będzie drugim finansowym partnerem przedsięwzięcia.
Wizyta Stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie" oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Kołomyi. Było to pierwsze spotkanie zespołu projektowego, na którym wspólnie określaliśmy cele naszego przedsięwzięcia.
Dwudniowe warsztaty w Muzeum Huculszczyzny w Kołomyi dla polskiej i ukraińskiej strony. Podczas pracy warsztatowej wyłoniliśmy 4 projekty, które w czerwcu będziemy realizować dla społeczności Kołomyi.
Nowym merytorycznym Partnerem projektu zostało Muzeum Warszawy, które wesprze nas merytorycznie i koncepcyjne przy tworzeniu programu seminarium. Muzeum wspólnie z Organizatorami zadba o dobór ekspertów oraz analizę potrzeb strony ukraińskiej.

projekt

POPRZEZ KULTURĘ DLA ZMIANY SPOŁECZNEJ to projekt, który ma na celu przekazanie polskich doświadczeń z zakresu edukacji i animacji społecznej. Inicjatywa będzie miała formę seminarium i warsztatów dla ukraińskich pracowników instytucji kultury i oświaty. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane praktyczne, sprawdzone modele współczesnych działań ze społecznością lokalną, których wspólnym mianownikiem jest wychodzenie z działaniami poza mury instytucji. Polska i ukraińska strona wymienią doświadczenia w obszarach takich jak: sięganie do tradycji i przekazywanie jej za pomocą współczesnych środków wyrazu, współczesna edukacja muzealna czerpiąca z osiągnięć animacji społecznej.

Na przykładzie długoletniej współpracy Stowarzyszenia  „Z Siedzibą w Warszawie” z Państwowym Muzeum Etnograficznym  w Warszawie organizatorzy przedsięwzięcia zaprezentują korzyści z takiego partnerstwa oraz pokażą w jaki sposób dzielić się kompetencjami, czy inspirować we wspólnych działaniach. Drugą odsłoną projektu będą warsztaty dla tej samej grupy odbiorców na Ukrainie, w miejscu codziennej pracy uczestników seminarium. Podczas pracy polsko-ukraińskich zespołów wyjdziemy poza mury instytucji, spotkamy się z ukraińskimi odbiorcami i zrealizujemy cztery projekty, które będą odpowiedzią na konkretne problemy społeczności Kołomyi.