działania

W czerwcu 2015 roku grupa polskich i ukraińskich animatorów, artystów, edukatorów zrealizuje cztery projekty dla społeczności miasta Kołomyja. Projekty te są tematem warsztatów jakie od lutego organizatorzy realizują wspólnie z ukraińskimi uczestnikami przedsięwzięcia.

W lutym podczas spotkania pracowników Muzeum Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi z organizatorami ze Stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie" oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie zostały wyłonione cztery obszary tematyczne dla przyszłych projektów. Są to: działania dla osób z niepełnosprawnością; wspólne działania dla społeczności Kołomyi i przesiedleńców ze wschodnich granic Ukrainy; akcje dla najmniej aktywnej grupy młodzieży w wieku 13-18 lat; znalezienie współczesnej interpretacji dla pisanki, która jest stałym kulturowym elementem miasta Kołomyja.