seminarium

Już w maju (25-27.05.2015) zaprosimy dwudziestu muzealników i edukatorów na seminarium do Warszawy, które odbędzie się w Państwowym Muzeum Etnograficzym, zaś w czerwcu grupa 10 animatorów z Polski pojedzie do Kołomyi, po to żeby razem z ukraińską stroną przeprowadzić cztery projekty skierowane do społeczności lokalnej. Od lutego 2015 roku wspólnie z Muzeum Huculszczyzny i Pokucia układamy program seminarium oraz precyzyjnie określamy charakter działań w Kołomyi. Ukraińska strona zgłasza różnorodne potrzeby takie jak: integracja społeczności Kołomyi z grupą repatriantów ze wschodu; potrzeba dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; znalezienie pomysłów na zainteresowanie ofertą młodzież w wieku 14-18 lat.

Na seminarium zorganizowanym w Warszawie zaprezentujemy przykłady działań animacyjnych w Polsce i na Ukrainie oraz podzielą się polskimi doświadczeniami z zakresu udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami. Seminarium będzie okazją do przekazania praktycznych, sprawdzonych modeli współczesnych działań ze społecznością lokalną, których wspólnym mianownikiem jest wychodzenie z działaniami poza mury instytucji. Polska i ukraińska strona wymienią doświadczenia w obszarach takich jak: sięganie do tradycji i przekazywanie jej za pomocą współczesnych środków wyrazu czy edukacja muzealna jako działanie animacyjne
skierowane do lokalnej społeczności.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SEMINARIUM - 25-27.05.2015, WARSZAWA, PAŃSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PONIEDZIAŁEK, 25.05.2015


10.00 – 10.15 // Powitanie uczestników
10.15 - 10.45 // Prezentacja Muzeum w Kołomyi
10.45 - 11.30 // Anna Grunwald (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), Edyta Ołdak (Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie) // Prezentacja projektu, jego początku oraz historii partnerstwa Stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie" z Państwowym Muzeum Etnograficznym
11.30 – 12.00 // Przerwa kawowa // zapoznanie uczestników
12.00 – 14.00 // Zwiedzanie kuratorskie wystawy "Czas świętowania" w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie 
14.00 - 15.00 // OBIAD
15.00 - 16.00 // Laboratorium Miasta - prezentacja Muzeum na Woli, Hanna Radziejowska, Muzeum na Woli
16.00 - 18.30 // Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, oprowadzenie Hania Radziejowska
19.00 // Kolacja, Muzeum na Woli

WTOREK, 26.05.2015

10.00 - 12.00 // O kulturze włączania do kultury, czyli jak aktywnie działać na polu kultury dostępnej dla wszystkich // panel dyskusyjny: Justyna Sobczyk (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Teatr 21), Maciej Augustyniak (Fundacja Polska Bez Barier), Longin Graczyk (Fundacja Ari Ari), Paulina Celińska i Anna Zdzieborska (Galeria Zachęta). Prowadzenie: Magdalena Staroszczyk
12.00 - 12.30 // Przerwa kawowa
12.30 - 14. 00 // Sposoby na dobry wolontariat oraz dobre praktyki w Muzeum  // panel dyskusyjny: Agata Pietrzyk (Muzeum Łazienki Królewskie/Ośrodek Edukacji), Anna Grunwald (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), Izabela Kręgiel (Fundacja Orange). Prowadzenie: Anna Banaś
14.00 - 15.00 // OBIAD
15.00 - 17.00 // Prezentacje polskich i ukraińskich projektów z zakresu animacji społecznej, World Cafe
19.00 // Kolacja, Muzeum na Woli

ŚRODA, 27.05.2015

9.00 – 12.00 // MODUŁ WARSZTATOWY // Grupa pierwsza: Ewaluacja projektów kulturalnych, prowadzenie  Edyta Ołdak, Karolina Kołbyk, // Grupa druga: Jak pracować z młodzieżą metodą projektu, prowadzenie Anna Grunwald
13.30 – 14.30 // OBIAD
14.30 - 16.00 // MODUŁ WARSZTATOWY // O projektowaniu działań związanych z lokalną historią, prowadzenie Hanna Radziejowska