działania

Warsztaty dla ukraińskich i polskich twórców w Kołomyi były odpowiedzią na wskazane podczas seminarium problemy. Obszary poddane twórczej analizie to: udostępnienie przestrzeni muzealnej osobom z niepełnosprawnościami, partycypacja w edukacji i polityce muzealnej oraz „muzeum społeczne” jako wyraz wyjścia programu muzealnego poza mury instytucji. Polscy twórcy: Paweł Heppner, Marcin Śliwa, Longin Graczyk, Edyta Ołdak, Małgorzata Jaszczołt, Hanna Nowak-Radziejowska, Anna Banaś, Magdalena Staroszczyk wspólnie z ukraińską stroną przez trzy dni pobytu w Kołomyi prowadzili warsztaty z udziałem lokalnej społeczności.  Longin Graczyk zaprosił do współpracy niewidomych i niedowidzących, którzy pomogli w opracowaniu mapy potrzeb i punktów wrażliwych w przestrzeni muzealnej oraz konsultowali z pracownikami sposoby na pokazanie eksponatu osobom niewidzącym. Zwiedzanie muzeum z czarnymi przepaskami na oczy uzmysłowiło pracownikom problemy i przybliżyło ich do sposobu odbierania przestrzeni muzealnej przez osoby niewidome i niedowidzące. Edyta Ołdak poprowadziła warsztat z tworzenia dotykowych grafik, które będą wykorzystywane przez dział edukacji Muzeum Huculszczyzny i Pokucia. Ewaluacja kolekcji muzealnej poprowadzona w formie ćwiczeń przez Małgorzatę Jaszczołt ułatwiła ostateczny wybór przedmiotów, które będą udostępnione osobom z niepełnosprawnościami. Sposób zaprezentowania i uwolnienia tych przedmiotów będzie kolejnym krokiem w projekcie udostępniania przestrzeni muzealnej.


Projekt „Muzeum społeczne” koordynował Marcin Śliwa, który posłużył się tą metodą (opracowaną wcześniej przez Krzysztofa Żwirblisa, merytorycznego opiekuna projektu) w dotarciu do społeczności repatriantów ze wschodu. Przez 3 dni zespół projektowy: Marcin Śliwa, Mikhailo Zubar, Tetjana Bej, Olesia Golod, Olha Kalyniak, Tetyana Pylypchuk spotykał się ze społecznością ze wschodu, która od ponad roku mieszka w Kołomyi, próbując na nowo rozpocząć swoje życie zawodowe i prywatne. W małym gronie pytających, pod czujnym okiem filmowca Pawła Heppnera, powstało kilka wywiadów, które finalnie pokażemy społeczności Kołomyi na zorganizowanym, plenerowym pokazie.

Hanna Nowak-Radziejowska, Anna Banaś, Magdalena Staroszczyk dokonały interwencji w ekspozycje, zadając pytania i wspólnie z pracownikami szukając na nie odpowiedzi. Pytania dotyczyły marzeń i potrzeb względem przestrzeni ekspozycyjnej oraz samego eksponatu. Na ile on wyczerpuje narrację, czy jest zrozumiały dla odbiorcy. Efektem ćwiczeń warsztatowych są pomysły na nowe sposoby opowiadania, często nierealistyczne, bo nie realizm był zamiarem prowadzących. W codziennej, często monotonnej pracy muzealnika taka abstrakcyjna figura pobudza wyobraźnię i rodzi nowe pomysły na zmiany.

Warsztaty nie były finałem projektu ale kolejnym etapem na długiej drodze współpracy polskich i ukraińskich twórców i edukatorów. Plany Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” i partnerów zadania obejmują kolejne trzy lata obecności i ścisłej współpracy.Prezentujemy scenariusze warsztatów, które udostępniamy na Licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa Polska 3.0Scenariusz warsztatów dotyczących ekspozycji muzealnej - do pobrania

Scenariusz warsztatów "Muzeum społeczne" - do pobrania

Scenariusz warsztatów o uniwersalnej ścieżce edukacyjnej - do pobrania

Scenariusz muzealnej lekcji dla dzieci wykorzystującej nowe technologie - do pobrania

Metody na ewaluacje projektów kulturalnych zostały opracowane przez Fundacje Działań
i Innowacji Społecznych STOCZNIA i zostały opracowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.


Metody na ewaluację projektów kulturalnych - pomysły do pobrania