multimedia

Pierwsze warsztaty dla zespołu projektowego w Muzeum Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi