Seminarium w Państwowym Muzeum Etnograficznym było pierwszym spotkaniem twórców kultury z Polski i Ukrainy, które pokazało, że „Poprzez kulturę dla zmiany społecznej” nie może być incydentem
i musi być długofalowym procesem.
Szanowni Państwo, publikujemy program seminarium, wszystkich zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie ankiety.
Mamy program seminarium. Prezentujemy go w zakładce "seminarium". Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia!
Nowym merytorycznym Partnerem projektu zostało Muzeum Warszawy, które wesprze nas merytorycznie i koncepcyjne przy tworzeniu programu seminarium. Muzeum wspólnie z Organizatorami zadba o dobór ekspertów oraz analizę potrzeb strony ukraińskiej.
Dwudniowe warsztaty w Muzeum Huculszczyzny w Kołomyi dla polskiej i ukraińskiej strony. Podczas pracy warsztatowej wyłoniliśmy 4 projekty, które w czerwcu będziemy realizować dla społeczności Kołomyi.

projekt

POPRZEZ KULTURĘ DLA ZMIANY SPOŁECZNEJ to projekt, który ma na celu przekazanie polskich doświadczeń z zakresu edukacji i animacji społecznej. Inicjatywa będzie miała formę seminarium i warsztatów dla ukraińskich pracowników instytucji kultury i oświaty. Na spotkaniach zostaną zaprezentowane praktyczne, sprawdzone modele współczesnych działań ze społecznością lokalną, których wspólnym mianownikiem jest wychodzenie z działaniami poza mury instytucji. Polska i ukraińska strona wymienią doświadczenia w obszarach takich jak: sięganie do tradycji i przekazywanie jej za pomocą współczesnych środków wyrazu, współczesna edukacja muzealna czerpiąca z osiągnięć animacji społecznej.

Na przykładzie długoletniej współpracy Stowarzyszenia  „Z Siedzibą w Warszawie” z Państwowym Muzeum Etnograficznym  w Warszawie organizatorzy przedsięwzięcia zaprezentują korzyści z takiego partnerstwa oraz pokażą w jaki sposób dzielić się kompetencjami, czy inspirować we wspólnych działaniach. Drugą odsłoną projektu będą warsztaty dla tej samej grupy odbiorców na Ukrainie, w miejscu codziennej pracy uczestników seminarium. Podczas pracy polsko-ukraińskich zespołów wyjdziemy poza mury instytucji, spotkamy się z ukraińskimi odbiorcami i zrealizujemy cztery projekty, które będą odpowiedzią na konkretne problemy społeczności Kołomyi.