multimedia

Wyjazd grupy roboczej w Karpaty (Jaremcza)

Warsztaty dla polskich i ukraińskich twórców w Kołomyi

Efekt pracy grupy warsztatowej realizującej projekt "Muzeum Społeczne"

Trzeci dzień seminarium, warsztaty i grupy robocze

Drugi dzień seminarium, panele dyskusyjne

Seminarium (pierwszy dzień) w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

Pierwsze warsztaty dla zespołu projektowego w Muzeum Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi