seminarium

Seminarium w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie było pierwszym ze spotkań twórców kultury z różnych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych Polski i Ukrainy. Warsztaty przekonały nas, że projekt „Poprzez kulturę dla zmiany społecznej” nie może być działaniem incydentalnym i powinien być procesem długofalowym, ponieważ potencjał partnerskiej wymiany doświadczeń każdej ze stron rokuje na wiele lat.

Do Warszawy przyjechali przedstawiciele i przedstawicielki Muzeum Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi, Muzeum Pisanki, Muzeum Ekologii i Etnografii Kraju Karpackiego, Fundacji Dobroczynnej wspierającej dzieci i młodzież z niepełnosprawnością umysłową „Krokus”, organizacji społecznej "Ukraińcy Donbasu i Krymu”. Uczestnikami seminarium byli również pracownicy Muzeum Tarasa Szewczenki z Kijowa i Muzeum Literackiego z Charkowa. Grupa twórców kultury była różnorodna nie tylko pod względem rejonów Ukrainy, w których prowadzą swoją działalność, ale również pod kątem metod pracy i grup do których kierują swoje inicjatywy. Program seminarium został utworzony na podstawie ankiet wydobywczych skierowanych do uczestników. Tematy poszczególnych paneli były więc odpowiedzią na aktualne potrzeby seminarzystów. Do rozmów zaprosiliśmy Justynę Sobczyk (Instytut Teatralny i Teatr 21), Longina Graczyka (Fundacja Ari Ari), Paulinę Celińską i Annę Zdzieborską (Narodowa Galeria Sztuki Zachęta) oraz Macieja Augustyniaka (Fundacja Polska Bez Barier). Na debacie poświęconej udostępnianiu kultury osobom z niepełnosprawnościami przedstawili oni swoje inicjatywy i metody pracy.

Każdy z podejmowanych tematów stał się polem do wymiany doświadczeń. Dużym wrażeniem był komentarz do debaty o wolontariacie, w którym ukraińscy goście opowiadali o swoich charytatywnych akcjach na rzecz poszkodowanych w skutek działań wojennych. Wolontariat na Ukrainie jest silny i to nie tylko przez sytuację geopolityczną, ale również przez tradycje wolontariatu, które przekładają się na silne postawy obywatelskie. Polska strona z kolei jest widocznym wsparciem w pracy metodą projektu. Podczas warsztatów z ewaluacji i projektowania działań animacyjnych uwzględniających lokalne historie, ukraińska strona oceniła te metody jako innowacyjne i pomocne w ich pracy na Ukrainie.

Cały projekt odnosił się do pojęcia „muzeum”, które każda ze stron rozumie bardzo podobnie. W Polsce trwa dyskurs o „Muzeum jako żywym uczestnictwie w kulturze”. Na Ukrainie „muzeum” nie jest w ten sposób definiowane, ale rozumienie „muzeum” jako instytucji wspierającej obywateli, jest dowodem takiego właśnie myślenia. Szczególnie teraz, w sytuacji wojny na Ukrainie, instytucje te pełnią rolę szczególną. To Muzeum Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi organizuje zbiórki dla Donbasu oraz upamiętnia poległych na Majdanie plenerową wystawą zdjęć. Staje się państwem zastępczym,  strukturą do której dążą Ukraińcy w swojej walce o niezależność.

Wszystkie te seminaryjne doświadczenia wykorzystamy podczas wspólnej pracy animacyjnej w Kołomyi (przełom czerwca i lipca). Pomysły działań zrodziły się na spotkaniu w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wspólnie zrealizujemy dwa projekty: działania z przesiedleńcami ze wschodu oraz opracowanie muzealnej ścieżki edukacyjnej uwzględniającej potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SEMINARIUM - 25-27.05.2015, WARSZAWA, PAŃSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PONIEDZIAŁEK, 25.05.2015


10.00 – 10.15 // Powitanie uczestników
10.15 – 10.45 // Prezentacja Muzeum w Kołomyi
10.45 – 11.30 // Anna Grunwald (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), Edyta Ołdak (Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie) // Prezentacja projektu, jego początku oraz historii partnerstwa Stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie" z Państwowym Muzeum Etnograficznym
11.30 – 12.00 // Przerwa kawowa // zapoznanie uczestników
12.00 – 14.00 // Zwiedzanie kuratorskie wystawy "Czas świętowania" w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie 
14.00 – 15.00 // OBIAD
15.30 – 17.00 // Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, oprowadzenie Hania Radziejowska
17.30 – 18.30 // Laboratorium Miasta - prezentacja Muzeum Woli, Hanna Radziejowska, Muzeum  Woli
19.00 // Kolacja, Muzeum Woli (Oddział Muzeum Warszawy)

WTOREK, 26.05.2015

10.00 – 12.00 // O kulturze włączania do kultury, czyli jak aktywnie działać na polu kultury dostępnej dla wszystkich // panel dyskusyjny: Justyna Sobczyk (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Teatr 21), Maciej Augustyniak (Fundacja Polska Bez Barier), Longin Graczyk (Fundacja Ari Ari), Paulina Celińska i Anna Zdzieborska (Galeria Zachęta). Prowadzenie: Magdalena Staroszczyk
12.00 – 13.00 //OBIAD
13.00 – 14.30 // Sposoby na dobry wolontariat oraz dobre praktyki w Muzeum  // panel dyskusyjny: Agata Pietrzyk (Muzeum Łazienki Królewskie/Ośrodek Edukacji), Anna Grunwald (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie), Izabela Kręgiel (Fundacja Orange). Prowadzenie: Anna Banaś
14.30 – 15.00 // Przerwa kawowa
15.00 – 17.00 // Prezentacje polskich i ukraińskich projektów z zakresu animacji społecznej, World Cafe
17.00 // Kolacja, Państwowe Muzeum Etnograficzne

ŚRODA, 27.05.2015

9.00 – 12.00 // MODUŁ WARSZTATOWY // Grupa pierwsza: Ewaluacja projektów kulturalnych, prowadzenie  Edyta Ołdak, Karolina Kołbyk, // Grupa druga: Jak pracować z młodzieżą metodą projektu, prowadzenie Anna Grunwald
12.00 – 12.30 // Przerwa kawowa
12.30 – 14.00 // MODUŁ WARSZTATOWY // Grupa pierwsza: O projektowaniu działań związanych z lokalną historią, prowadzenie Hanna Radziejowska // Grupa druga: Działalność Muzeum dla Dzieci, warsztaty i oprowadzenie
14.00 – 15.00 // OBIAD
15.00 – 16.30 // MODUŁ WARSZTATOWY // Grupa pierwsza: O projektowaniu działań związanych z lokalną historią, prowadzenie Hanna Radziejowska // Grupa druga: Działalność Muzeum dla Dzieci, warsztaty i oprowadzenie
16.30 // ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM